Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Tips: Klik pada kecamatan untuk melihat data kelurahan.
NoNama kecamatan